Utvikling Industriteknikk Elektronikk


Vi kan tilby Dem vår utviklingskapasitet på følgende områder:


Utvikling av analog elektroniske kretsløp

Utvikling av digital elektroniske kretsløp

Printplater, layout-utvikling

Komplett utvikling av elektroniske samlinger

Prototypeutvikling, -bygging, -testing

FPGA Designs (Field Programmable Gate arrays)

CPLD Designs (Complex Programmable Logic Device)