Getriebe

Industriteknikk Mekanikk

Et av våre arbeidsområder ligger i industrianleggsbyggingen, den omfatter planlegging og montering samt vedlikehold og service/inspeksjon av industrianlegg. Dessuten tilbyr vi konsulenttjenester ved planlegging og konstruksjon av industrianlegg.


vertical bar

Elektronikk

Industriteknikk Elektronikk

Et annet arbeidsområde ligger i utviklingen og planleggingen av elektroniske anlegg for industrien samt vedlikehold og service/inspeksjon av elektroniske anlegg. Dessuten tilbyr vi konsulenttjenester ved planlegging og konstruksjon av elektroniske anlegg.

vertical bar Kretsløp SI19901

Utvikling

Vi utvikler den komplette hardware ut fra Deres retningslinjer, fra koncept over koplingsskjema til det endelige produkt.
vertical bar