Getriebe

Industriteknik - mekanik

Et af vores aktivitetsområder ligger inden for industrielle anlæg og omfatter projektering og montage samt eftersyn og service af industrielle anlæg. Endvidere tilbyder vi rådgivning i forbindelse med projektering og konstruktion af industrielle anlæg.


vertical bar

Elektronik

Industriteknik - elektronik

Et andet aktivitetsområde er udvikling og projektering af elektroniske anlæg til industrien samt eftersyn og service af elektroniske anlæg. Endvidere tilbyder vi rådgivning i forbindelse med projektering og udvikling af elektroniske anlæg.

vertical bar Kredsløb SI19901

Udvikling

Vi udvikler den komplette hardware ud fra Deres retningslinjer, fra koncept over kredsløbsdiagram til det endelige produkt.
vertical bar